پودر جرم گیر رسوب بر کتری

پودر جرم گیر رسوب بر کتری

پودر جرم گیر رسوب بر کتری

جرم گیر چای ساز تولید کننده جرم گیر بهترین کیفیت جرم گیر جرم گیر کتری جرم گیر سماور

راهنمای استفاده 

محتویات یک بسته را در ظروف دارای جرم ریخته و ظرف را تا نیمه از اب ۶۰ درجه پرنمایید . سپس بر روی حرارت متوسط به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قرار دهید تا جرم ظرف کاملا پاک شود

بعد از پاک شدن رسوبات ظرف را با اب تمیز شستشو دهید.

توصیه مهم :

در صورتی که حجم جرم و رسوب زیاد است می توانید از دو بسته پودر استفاده نمایید.