پودر جرم گیر رسوب بر لباسشویی

پودر جرم گیر رسوب بر لباسشویی

پودر جرم گیر رسوب بر لباسشویی

پودر جرم گیر ماشین لباسشویی ، با قدرتی فوق العاده جرم ها، آلودگی ها و رسوبات باقی مانده و ته نشین شده بر روی اجزاء داخلی ماشین لباسشوی را از بین می برد و آن ها را مانند روز اول تمیز و براق می کند. این کار باعث می شود عملکرد ماشین لباسشویی شما بهبود پیدا کرده و علاوه بر شستشوی بهتر لباس ها، دیگر از بوی نامطبوع داخل ماشین خبری نباشد! جرمگیری این وسیله پر کاربرد در منزل، به صرفه جویی در مصرف برق کمک زیادی کرده و باعث می شود عمر مفید دستگاه بیشتر شود.

نحوه استفاده : در اولین مرتبه جرم گیری  از پودررا داخل جاپودری ماشین قرار داده و ماشین لباسشویی را روشن نماییدتوجه نمایید که هیچ لباسی داخل ماشین نباشد. جرم گیر را حداقل هر سه ماه یکبار انجام دهید.