سولفات آهن

سولفات آهن

agriculture-industries Bleaching agents Ferric Sulfate not otherwise listed Odor agents انواع سولفات َآهن ریز مغذی کشاورزی سولفات سولفات ریشه ای کود کود آهن کود ریشه ای کود سولفاته کود کشاورزی

Ferus sulfate

زاج سبز- ریز مغذی

زاج سبز  یا  ویتامین خاک و گیاه

یکی از ریز مغذی مهم و مفید و ضروری کشاورزی 

فرمول شیمیایی سولفات آهن کریستال: FeSO4.7H2O با خلوص  19%

فرمول شیمیایی سولفات آهن  پودری  : FeSO4.H2O   با خلوص   22%

وجود آهن (Fe) در ایجاد و نگهداری کلروفیل و تولید کربوهیدراتها  حیاتی بوده و فقدان آن در گیاهان، باعث از بین رفتن کلروفیل و در نتیجه زردی برگها و کاهش فتوسنتز می شود.

سولفات آهن و ویژگی های این ریزمغذی کشاورزی:

عوارض ناشی از كمبود این ریز مغذی در اغلب محصولات اكثر مناطق ایران به فراوانی قابل مشاهده است. مصرف سولفات آهن بعنوان کود به همراه گوگرد و باكتری تیوباسیلوس باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان شده و در طولانی مدت می تواند کمبودآهن را برطرف سازد.سولفات آهن یا ریز مغذی زاج سبز برای برطرف كردن زردی برگها، افزایش كلروفیل و فتوسنتز گیاه بسیار مؤثر و کارائی مهمی  دارد است.آهن به طور طبیعی در آنزيم گياهان وجود دارد. حضور آهن برای تولید كلروفيل حیاتی است زيرا كمبود آن باعث زردی برگها می گردد. آنزيم های آهن دار به ويژه سيتوكروم ها در تنفس گياه نقش مهمی دارند.لازم به ذکر است که عنصر آهن بصورت فرو (Fe^+2) توسط گياه جذب می شود. با وجود اينكه اين عنصر در خاك فراوان است علائم كمبود آن به وفور گزارش شده است. در خاكهای اسيدی و قليايی اين كمبود به علت فقدان آهن محلول بروز می نماید. علاوه بر این، مقدار بيش از حد عناصر دیگری مانند منگنز،  فسفر، ، مس، روی و نيكل در خاك ممکن است منجر به کمبود آهن گردد.آهن یکی از عناصر حیاتی برای رشد همه گیاهان می‌باشد و علاوه بر تشکیل کلروفیل و بالا بردن سبزینگی گیاه باعث افزایش رشد، گلدهی و باردهی محصول می گردد. درصورت کمبود آهن در سلولهای برگ، کلروفیل به مقدار کافی تولید نمی‌شود و در نتیجه برگ ها به تدریج رنگ پریده تر به نظر می‌‌رسند. در این صورت کل سطح برگ (به جز رگبرگ ها) زرد رنگ می‌شود. لازم به ذکر است که این علائم ابتدا در برگ های جوان و قسمت های بالای ساقه مشاهده می‌شود و به تدریج کل گیاه را در بر می‌گیرد.

چگونگی استفاده از ریز مغذی سولفات آهن در کشاورزی:
در زمین های کشاورزی، ریز مغذی سولفات آهن از طریق جایگذاری (چالکود ) در عمق خاک و محلول پاشی قابل استفاده است. علاوه بر این، در خاکهای سبک این ریز مغذی به هنگام آبیاری نیز می تواند مورد استفاده قرارگیرد
استفاده از سولفات آهن به صورت یک تا دو سال در میان، از کمبود این عنصر حیاتی جلوگیری می نماید و مصرف بیش از اندازه آن توصیه نمی گردد
لازم به ذکر است که مصرف این ریز مغذی به همراه کود حیوانی خصوصاً در محدوده ریشه باعث افزایش کارآیی آن می شود.

 احتیاط : به  هنگام گل دهی و اوایل دوره شکل گیری میوه نباید سولفات آهن را محلول پاشی نمود

 

سولفات آهن دارای ویژگیهای مهمی میباشد که از آنجمله میتوان به : 

– پایدار بودن آن در برابر اکسایش هوا- 100درصد محلول بودن آن و …….

سولفات آهن در صنایع گوناگونی مصرف دارد برخی از موارد کاربرد سولفات آهن به این شرح میباشد :

1 – در توليد کود شيميائی و مرکب چاپ مصرف می شود .

2 – در صنايع چرم سازی کاربرد دارد  .

3 – جهت اصلاح و بهبود آب و فاضلاب کاربرد دارد .

4 -ب ه عنوان ریز مغزی کشاورزی درتقویت رشد محصولات کشاورزی و……….

( ( سولفات آهن با آنالیز 20%  و  22% به صورت هفت آبه و خشک موجود میباشد ))