کود چند سولفاته

کود چند سولفاته

کود چند سولفاته

این کود محتوی سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم، سولفات روی و  سولفات آمونیوم و دیگر سولفات ها بوده و به نام کود چند سولفاته  نیز شناخته میشود. پتاسیم موجود در این کود غلظت شیره سلولی را افزایش میدهد و از متلاشی شدن سلول در زمان یخ بندان ممانعت بعمل آورده و میتواند باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی گردد. همچنین رنگ پذیری محصولات را نیز افزایش می دهد.عنصر منیزیم نیز باعث افزایش کمیت و کیفیت دانه های روغنی شده و در افزایش وزن هزار دانه غلات موثر است. گوگرد موجود در فرمول این کود، اسیدیته خاک را متعادل کرده و جذب عناصر را افزایش می دهد. ضمنا به این کود مقداری ریز مغذی اضافه شده است.

کود چند سولفاته