کود سولفات پتاسیم منیزیم

کود سولفات پتاسیم منیزیم

کود سولفات پتاسیم منیزیم

این کود محتوی سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم . پتاسیم موجود در این کود غلظت شیره سلولی را افزایش میدهد و از متلاشی شدن سلول در زمان یخ بندان ممانعت بعمل آورده و میتواند باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی گردد. همچنین رنگ پذیری محصولات را نیز افزایش می دهد.عنصر منیزیم نیز باعث افزایش کمیت و کیفیت دانه های روغنی شده و در افزایش وزن هزار دانه غلات موثر است. گوگرد موجود در فرمول این کود، اسیدیته خاک را متعادل کرده و جذب عناصر را افزایش می دهد. ضمنا به این کود مقداری ریز مغذی اضافه شده است.

موارد مصرف 

  • درختان میوه نظیر کیوی، مرکبات، پسته، هلو، آلو، سیب و...
  • نباتات زراعی نظیر برنج، ذرت و گندم آبی
  • دانه های روغنی
  • گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، چغندر قند و گل های زینتی.

کود سولفات پتاسیم منیزیم