کود اوره گوگردی گرانوله

کود اوره گوگردی گرانوله

کود اوره گوگردی گرانوله

تعریف کود اوره گوگردی
کود اوره گوگردی کودی است که از مخلوط کردن اوره با عناصری متناسب با خاک از قبیل گوگرد و  بنتونیت که خود از چند عنصر مختلف تشکیل شده است، تولید میگردد ومحتویات مغزی کود اوره را طبق فرمولاسـیون خاص خــود دریک بـازه زمانــی ۴۰ روزه و بنا به خاصیت کند رهایی آن که بارزترین خاصیت آن کود می باشد بصــورت آرام و ۱۰۰ درصد در اختیار گیاه قرار میدهد .
میزان جذب مواد مغذی موجود درکودها را میتوان به روش شیمیایی و با کاهش حلالیت آنها و یا به روش فیزیکی با پوشش دادن کودها بهینه نمود .
دراین حالت میزان مصرف کود نسبت به کود اوره بدون پوشش به یک سوم تقلیل می یابد که صرفه اقتصادی مهمی را برای کشاورز درپی خواهد داشت. کود اوره با پوشش گوگردی موجب صرفه جویی در مصرف کود تا ۷۰ درصد و کاهش هزینه کارگری جهت پاشش کود نیز می گردد و یکی ازمنابع شناخته شده تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه درمناطق پرباران دنیاست.

 گذشت زمان میزان تقاضا برای کود اوره گوگردی را افزایش می دهد که دلیل آن مزایای ذیل می باشد :
• پوشش گوگردی باعث می شود تا امکان دسترسی گیاه به نیتروژن افزایش یابد .
• پوشش گوگردی مقاومت کود را در مقابل شسته شدن توسط آب، افزایش می دهد .
• پوشش گوگردی احتمال سوخته شدن گیاه را که به دلیل کاربرد زیاد کود ایجاد می شود، کاهش می دهد .
• پوشش گوگردی باعث افزایش فعالیت میکروب ها و باکتری ها در خاک می شود .
• پوشش گوگردی امکان تغذیه تدریجی گیاه را تا ۱۰ هفته فراهم می نماید .
• پوشش گوگردی، گوگرد مورد نیاز گیاه را فراهم می کند .
• پوشش گوگردی باعث می شود که تحمل گیاه نسبت به کم آبی افزایش یابد .
• پوشش گوگردی با خاصیت قارچ کشی مانع از شیوع بیماری های قارچی می شود .
• پوشش گوگردی مانع از آلودگی آب های زیر زمینی شده و باعث صرفه جویی در مصرف کود می شود .
• عنصر گوگرد بعنوان یک عامل آفت کش و نیز بعنوان یک کود میتواند از حیث اقتصادی به لحاظ بالا بردن کیفیت محصول نقش آفرینی کند  که بنابراین با انتخاب گزینه کود اوره گوگردی  در واقع از دو کود مختلف استفاده شده است.
• مصرف کود اوره بدون پوشش باعث سخت شدن خاک و عدم نفوذ آب و افت حاصلخیزی زمین میگردد ، در حالیکه این مشکل با مصرف کود اوره  گوگردی  بدلیل کند رهائی ازت در آب بکلی مرتفع میشود .
• بدلیل استفاده از گوگرد  بعنوان بخش عمده وزنی ( Coating ) و نیز وجود باکتری تجزیه کننده آن درترکیب عناصر پوشش ، عنصر گوگرد پس از انجام وظیفه در ساختارکود و انتقال کامل ازت به گیاه ، خود نیز بعنوان یک ماده مغذی و نیز تنظیم کننده PH خاک ایفای نقش نموده و باعث تقویت خاک و حاصلخیزی زمین میگردد .
• بازدهی یک کیسه کود اوره با پوشش گوگردی برابر است با ۵/۳ کیسه کود اوره بدون پوشش .
آبشوئی سریع ازت با مصرف کود اوره بدون پوشش ضمن خسارت های اقتصادی باعث ورود نیترات به آبهای زیرزمینی و رودخانه ها شده و موجب آلایندگی محیط مخصوصا آب های آشامیدنی شده است .
ازت شسته شده که در نهایت بصورت نیترات در می آید ، موجبات بروز امراض متعددی از جمله مرگ کودکان در اثر عدم اکسیژن گیری ریه ها گردیده است . در حالی که در کود اوره  گوگردی با انتقال تدریجی و کند ازت به گیاه و جذب کامل آن ، این مشکل کاملا مهار شده و ازت اتلافی وجود ندارد.